*

Ingezonden brief: Wat je kunt doen voordat je buren meevraagt naar de kerk

Een mooi en na te volgen streven van de Raad van Kerken om buren mee te nemen naar een kerkdienst, volgend jaar (ND 24 september). Dan is van belang om in de komende periode eerst een relatie op te bouwen met die buren, zodat ze al eerder op een laagdrempelige manier in aanraking zijn gekomen met het evangelie en met Jezus. In onze gemeente, Life Nijkerk, gaan wij dat de komende periode uitbouwen voor verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld koffiedrinken voor jonge moeders en met eenzame ouderen, sportactiviteiten voor (hang)jongeren, dertigplussers uitnodigen op een kring. Dus eerst relaties en bruggen bouwen, voordat je iemand ‘koud’ een kerkdienst mee in neemt. Het gevaar is dat die kerkdienst (hoe laagdrempelig of hoogliturgisch ook) vervreemdend werkt en een mogelijk gemiste kans wordt om mensen bij Jezus, hun Verlosser, te brengen.