*

Essay: Waarom de kerkgeschiedenis zo lang duurt

Dit essay gaat over vijf dingen waarvan je tegen God kunt zeggen: doe ze niet! Ze staan in Mozes’ gebed in Exodus 32. Mozes is bij God op de berg en krijgt instructie over de manier waarop God en Israël met elkaar moeten omgaan. Het volk Israël vraagt zich ongeduldig af hoelang Mozes nog daarboven zal blijven dralen en de mensen besluiten een creatief initiatief te nemen in hun omgang met God. Dat initiatief, het gouden kalf, blijkt helaas precies het omgekeerde te zijn van wat God Mozes boven op de berg opdraagt.

advertentie