*

Ingezonden brief: De volgelingen van moeder Teresa vonden de vliegreis te duur

Zondag vond de heiligverklaring van moeder Teresa plaats. Bert Dorenbos noemt dit afgoderij (ND 7 september). Dat weerspreek ik stellig. Al vanaf het vroege christendom werden mensen die een deugdzaam leven geleid hadden, na hun dood als voorbeeld voorgehouden aan de gelovigen. Men ging ook op hun voorspraak bidden: smeekgebeden werden niet rechtstreeks aan God voorgelegd, maar via de overledenen. Omdat die in de hemel dichter bij God zouden staan. Hieruit is de heiligenverering gegroeid. Tijdens de Reformatie zijn de Rooms-Katholieke Kerk en de protestantse kerken op dit punt totaal uiteengegaan. Ik heb daar begrip voor. Maar het kan niet vaak genoeg herhaald worden: katholieken aanbidden geen heiligen, alleen God.

advertentie