Luister naar

Christenen voor Israël heeft geen verborgen agenda

Nieuws
Rabbijn Lody van de Kamp verwijt christelijke organisaties als Christenen voor Israël dat ze op een onsmakelijke manier gebruikmaken van Joden die terugkeren naar Israël (ND 18 mei). Een weerwoord is op z’n plaats.
Henk Poot
donderdag 19 mei 2016 om 03:00
Christenen voor Israël heeft geen verborgen agenda
Christenen voor Israël heeft geen verborgen agenda

De eerste opperrabbijn van Israël, Avraham Kook, was gewoon te zeggen dat de ballingschap van het Joodse volk niet alleen een straf was voor de zonde, maar ook een zonde zelf. In zijn tijd, in de jaren voor de oorlog, was het zionisme voor een belangrijk deel een seculiere aangelegenheid. Behelsd met socialistische idealen ontvluchtten veel Joden uit Oost-Europa de pogroms en niet zelden gaven zij hun geloof op. Voor hen was dat te zeer verbonden met een wereld van verguizing en verdrukking. Voor vrome Joden was dat een van de redenen om het zionisme te wantrouwen en zelfs af te wijzen. Maar opperrabbijn Kook zocht en zag de verbinding tussen vroom en seculier. Hij begreep de mensen die anders dachten dan hij en hij geloofde dat God uiteindelijk een reiniging van de ziel zou geven. De terugkeer, zo sprak hij, naar het heilige land betekende niet alleen een uiterlijke terugkeer maar zou ook zorgen voor een innerlijke terugkeer.

Lody van de Kamp schrijft over de terugkeer van Joden naar Israël en of die de komst van de Messias zal bespoedigen. Ik ervaar het artikel van de rabbijn vooral als een stem in de Joodse discussie of de huidige terugkeer van de diapora voorbarig is omdat de Messias het op zijn tijd alleen zal uitvoeren of dat Hij ons mensen ook gebruikt en dat zijn tijd nu gaande is. Ook wij geloven dat de Messias zelf de kroon zal zetten op de terugkeer van het Joodse volk. Wat christenen doen is niet voorbarig maar wel voorlopig, niet meer dan een eerste aanzet. We delen ook de overtuiging van veel orthodoxe Joden dat het land door God voor altijd aan Israël geschonken is. Diaspora is in feite een abnormaliteit voor het volk van Israël. Natuurlijk weten we ook dat Joden wel meer en eerder zijn teruggekeerd, zoals Van de Kamp schrijft, maar wat we in onze dagen zien gebeuren is nog nooit vertoond. Alleen al na het wegvallen van de Sovjet-Unie zijn meer dan een miljoen Joden teruggekeerd.

Er is sinds 2000 jaar een eigen onafhankelijkheid en dat nota bene luttele jaren na de Shoah! We maken komend jaar het jubeljaar mee na de vereniging van Jeruzalem en het Bijbelse hart van Israël!

De Bijbel zegt ook dat het de volken zijn die mee zullen helpen aan de terugkeer. In alle bescheidenheid willen we zo als organisatie dienend onze plaats innemen naast Joodse organisaties en de kerken wijzen op het wonder van de terugkeer. En in tegenstelling tot wat Van de Kamp beweert – geloof het of niet -, de organisatie Christenen voor Israël heeft geen verborgen agenda. Wat waar is dat wij christenen zijn en dat we desgevraagd met Joodse vrienden spreken over ons geloof. Maar vaak zeggen we dan tegen elkaar dat we straks zullen zien wie de Messias is en dat wij, zowel christenen als Joden die dag vol verbazing zullen meemaken. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Wie vrede wil tussen Israël en de Palestijnen, moet met álle partijen over concrete voorstellen spreken

Met heilige teksten je macht en invloed uitbreiden, oud-senator Hanneke Gelderblom ziet dit 'religieus imperialisme' wereldwijd oprukken. Dat vergt ook in Nederland alertheid. 'Want dan mag je Joden alles verwijten.'

Afbeelding

Perspectief-jongeren: Het is tijd dat de ChristenUnie afrekent met haar eurosceptische imago

Laat het partijcongres van de ChristenUnie uitspreken dat de partij gelooft in Europa, schrijft Annelle van der Wel namens jongerenorganisatie Perspectief.

Afbeelding

Doop met water uit waterkanon een politiek statement? Avondmaal vieren met supermarktwijn is dat ook

Zijn de doop en het avondmaal niet-politieke rituelen? Zeker niet, schrijft theoloog Peter-Ben Smit. Christus zet de maatschappelijke orde op z’n kop. ‘Een beetje water uit een waterkanon kan daar ook nog wel bij.’

Afbeelding

Uit woede of ongeluk breken met God? 'Ik had juist de neiging om wel op zoek te gaan naar houvast'

De maand mei was een tranendal voor schrijver en muzikant Aafke Romeijn, zelf een ‘godzoeker’. Wat doe je met dit verdriet, deze rouw? Vind je troost in het geloof of betekent het een definitief afscheid?

Afbeelding

Onderschat het nut van de ervaringsdeskundige niet. 'Het begint met: wat is jóuw verhaal'

Dat Rinke Verkerk vragen heeft bij al die zelfbenoemde coaches ontneemt het zicht op het belang van ervaringsdeskundigen, vindt Els Dijkema-van der Linden.

Afbeelding

Spektakel rond een 'vloektablet': bevestigt een oude tekst de 'Bijbelgetrouwe onderbuik'?

Een opgevouwen stukje lood van twee bij twee centimeter veroorzaakt opschudding. Zijn de strepen en butsen erop beschadigingen? Of vormen ze een oude Kanaänitische vloektekst uit de tijd van Jozua?