Doodsbedreigingen voor Kuzu | Nederlands Dagblad

Doodsbedreigingen voor Kuzu

Thomas Erdbrink, journalist in Iran, hield in Groningen de 5 mei-lezing. Hij merkt op hoe Nederland worstelt met migranten en vluchtelingen. De vrijheid wordt erdoor op de proef gesteld. ‘Dit is een test voor ons als inwoners van een open samenleving. Let wel, ik wil hier niks opdringen. Ik snap dat mensen bang zijn voor vreemden, voor veranderingen. Maar als die angst leidt tot uitsluiting, tot het indelen van mensen in groepen, in eerste- en tweederangs burgers, vraag ik me af: zijn we straks nog wel hetzelfde land?’