Eenduidige binding nodig

Willen protestantse, gereformeerde kerken erfgenamen van de Reformatie blijven, dan is een eensluidende binding aan de belijdenis van de kerk nodig.

Opinie

meer ‘Opinie’