Ingezonden brief: Gods aanwezigheid | Nederlands Dagblad

Ingezonden brief: Gods aanwezigheid

Vreemd dat we twijfelen aan Gods aanwezigheid, bijvoorbeeld in de kerkdienst (ND 13 en 16 februari). Afhankelijk van de traditie waarin we ons begeven, smeken we zijn aanwezigheid af, zingen we ‘u bent welkom in ons midden’ of vragen we de Geest ‘door de rijen te gaan’. Eigenlijk is het grootheidswaan, waarbij we ons als mensen te groot maken tegenover God. Alsof Hij niet onze schepper is, die leven geeft, elke ademtocht.