Hoe re-integreer je een terrorist?

De afgelopen jaren zijn wereldwijd programma’s opgezet om terroristen te re-integreren. Bedenk daarbij dat het om meer gaat dan radicale opvattingen.

Opinie

meer ‘Opinie’