Ingezonden brief: de wetenschap moet een bescheiden positie innemen.

In het debat over schepping of evolutie wordt regelmatig gesuggereerd dat de wetenschap onomstotelijk heeft vastgesteld hoe de wereld is ontstaan, zonder enige ruimte voor twijfel. Ook wetenschappers zelf kunnen dat zo beweren. Dat beeld behoeft enige nuance. Ik ben bioloog en heb tijdens mijn studie ervaren dat er bij de colleges over de evolutietheorie vrijwel geen ruimte was voor kritische vragen. Dat was zo sterk dat niet-christelijke medestudenten stelden dat ze weer naar een evolutiepreek hadden geluisterd. Slechts een van de hoogleraren die college gaf vertelde dat er problemen waren met de duiding van het ontstaan, vanwege het ontbreken van overgangsvormen tussen verschillende diersoorten. Cremo en Thompson beschrijven in hun boek Forbidden Archeology verschillende fossiele vondsten die strijdig zijn met het huidige evolutiemodel en verbazen zich erover hoe die vondsten in de wetenschappelijke discussie worden genegeerd. Professor Zuilhof (hoogleraar organische chemie in Wageningen) stelde een paar jaar gelden in zijn inaugurele rede dat iemand die alleen de eerste drie letters van het alfabet kan opzeggen ongeveer evenveel weet van het alfabet als een wetenschapper over het ontstaan van het leven.

Opinie

meer ‘Opinie’