Inwijding van jongeren op de tocht | Nederlands Dagblad

Inwijding van jongeren op de tocht

Kerken moeten de aandacht voor de inwijding van jongeren in de geloofsgemeenschap niet laten verslappen. Anders heft de kerk zichzelf op, langzaam maar zeker.