Ingezonden brief: Gelukkig komen er ook mensen bij de kerk

Droefheid en blijdschap maken zich van mij meester als ik de berichten lees over het feit dat het ledental van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt terugloopt (ND 18 september). Verdriet, omdat velen zich onttrekken aan de Schriftuurlijke woordbediening. Hopelijk dat er onder hen nog velen zullen zijn die naar een kerkgemeenschap gaan waar het Woord van God nog in getrouwheid wordt verkondigd. Moge onze bede voor hen opgaan tot onze hemelse Vader.

Opinie

meer ‘Opinie’