Evolutie en schepping gaan niet samen

Cees Dekker en Corien Oranje gaan in het door hen geschreven kinderboek uit van een dichterlijke lezing van Genesis 1 en 2. Dat betekent dat Jezus en Paulus, die uitgaan van een letterlijke interpretatie, zich hebben vergist.

Opinie

meer ‘Opinie’