Ingezonden brief: slecht nieuws wordt vaak achtergehouden

De bewering van Prorail-topman Pier Eringa dat slecht nieuws soms achtergehouden moet worden (ND 10 september), is niets nieuws in de wereld van de overheid. Topfunctionarissen en beleidsbestuurders stellen er geen prijs op dat een medewerker attendeert op dreigende problemen. Ook het wijzen op oorzaken die in eerdere instantie over het hoofd werden gezien, wordt zelden in dank aanvaard. Het komt er vrijwel op neer dat degene die de kwade boodschap brengt, het etiket opgeplakt krijgt van ‘dit is degene die het probleem veroorzaakt’ en dat is weinig positief voor zijn carrière.

Opinie

meer ‘Opinie’