Stop met die bermmonumenten

Het is niet goed als de berm van openbare wegen wordt gebruikt voor monumenten. Het gedenken van doden hoort op de begraafplaats thuis.

Opinie