Verzeker veiligheid Israël bij akkoord met Iran

Israël heeft drie keer op het punt gestaan een aanval op Iran uit te voeren, zegt oud-minister van Defensie Ehud Barak. Om een echte aanval te voorkomen, moet bij het tekenen van het nucleaire akkoord met Iran de veiligheid van Israël ondubbelzinnig worden bevestigd door alle westerse landen.

Opinie

meer ‘Opinie’