Ingezonden brief: Verdeling land

In Ezechiël 47 belooft God niet alleen dat het Joodse volk na de ballingschap terug mag naar het land Kanaän, maar krijgen de vreemdelingen die het land al bewonen, door loting ook hun deel van het land. Ze gelden als geboren Israëlieten. Peter Siebe stelt daarom terecht dat ook de Palestijnen recht hebben op een volwaardige plek in het land dat zij al generaties lang bewonen (ND 17 augustus).

Opinie

meer ‘Opinie’