3 argumenten

Ik ben voor afschaffing functioneringsgesprekken. 1 In Nederlandse bedrijven worden miljoenen uren besteed aan functioneringsgesprekken en het in kaart brengen van zwakke punten in de vaardigheden van medewerkers en het maken van verbeterplannen. Werken aan zwakke plekken is contraproductief, het legt de nadruk op wat mensen niet goed kunnen en werkt demotiverend.

Opinie

meer ‘Opinie’