Verwarring over de term 'sola scriptura' | Nederlands Dagblad

Verwarring over de term 'sola scriptura'

De term ‘sola scriptura’ is verwarrend en kan daarom maar beter afgeschaft worden (ND 12 juni). Ik val van m’n stoel – wat kun je aan die term nou misverstaan? De term komt uit de trits ‘sola scriptura, sola fide en sola gratia’ – het adagium van de Reformatie. Dit draagt het gedachtegoed van de Reformatie met zich mee, zoals verwoord in artikel 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis: alleen de Bijbel bevat volkomen Gods wil; geen ander geschrift van welke heilige dan ook, van de paus, van concilies, staat daar aan gelijk. Hoe kun je zo’n term nou afschaffen?

Opinie

meer ‘Opinie’