*

Breid dodenherdenking niet uit.

Wat beweegt mensen toch tot die zogenaamde uitbreiding van de dodenherdenking op 4 mei (ND 28 april)? Na de oorlog is 4 mei ingesteld als nationale nodenherdenking voor de slachtoffers van nazi-Duitsland. Kan Duitsland niet de eigen slachtoffers herdenken? Zijn er voor foute Nederlanders niet nog 364 andere data dan juist 4 mei? Veel slachtoffers zijn immers door hen verraden? Rouwende Joden en de familie van verzetsstrijders, van verhongerden en gebombardeerden, worden elk jaar door deze discussie extra gekwetst, door het gebrek aan respect van de drammers – excusez le mot. En dan vooral de vrome dram mers. Verzoening en vergeving kunnen wij misschien zelf doen, maar nooit opdringen aan anderen. <

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie