Er is bij de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt om Bijbelteksten heen gelopen

Het is zeer onbevredigend om Bijbelteksten over het zwijgen van de vrouw in de kerk het zwijgen op te leggen, alleen vanwege het feit dat wij niet tot een eenduidige uitleg kunnen komen.

Opinie

meer ‘Opinie’