Leger is er niet om ‘goed te doen’

Het kabinet bereidt een nieuwe defensienota voor. Er is dringend behoefte aan een nuchtere kijk op de inzet van onze krijgsmacht.

Opinie

meer ‘Opinie’