Analyse: PvdA doet neerbuigend over religie | Nederlands Dagblad

Analyse: PvdA doet neerbuigend over religie

In de pas opgerichte PvdA (1946) werd een beetje spottend gesproken over de KWG. Die afkorting stond voor: Katholieke Werkgemeenschap. In de verbastering werd ervan gemaakt: Kamerzetel Wordt Gegarandeerd. De KWG bestond binnen de partij naast de Protestants-Christelijke Werkgemeenschap, die natuurlijk ook een gegarandeerde plek op de kandidatenlijst had. Beide werkgemeenschappen waren verankerd binnen de sociaaldemocratische partij. Het was een weloverwogen handreiking aan de vele christenen in Nederland – een gebaar om te laten zien dat je als christen je thuis kon voelen bij de PvdA.