Geen doop en avondmaal zonder gebed om de Geest

Het is op zich geen probleem als in een gemeente gedoopt wordt of avondmaal gevierd zonder kerkelijk formulier. Maar wat als een gebed op een cruciaal moment komt te vervallen?

Opinie

meer ‘Opinie’