Luister naar

Opinie: Klimaatakkoord zit vol nieuwe kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven

Nieuws
Als er gekozen wordt voor een stevige ambitie, kunnen economische ontwikkeling en toenemend welzijn hand in hand gaan.
Herman Wijffels anderen netwerk voor een betere duurzame wereld
donderdag 20 december 2018 om 03:00

Vrijdag moet het Klimaatakkoord gesloten zijn. Nu het menens wordt, lijken kritische en sceptische geluiden te domineren. Niet alleen dreigen de milieuorganisaties uit het akkoord te stappen; ook horen we dat het akkoord onhaalbaar en onbetaalbaar is.

Deels worden terechte zorgen geuit, maar een stevig klimaatbeleid schept juist ook enorme kansen.

Wij zien een nationaal klimaatakkoord als een grote kans voor de Nederlandse samenleving, het bedrijfsleven en de wereld – mits we inderdaad echte stappen durven te nemen. Immers, transitie naar een koolstofarm energiesysteem noopt tot innovatie en nieuwe investeringen. Daarvoor is betrokkenheid – voor de lange termijn – nodig van politici, ambtenaren, bedrijven, financiers, maatschappelijke organisaties, ecologen, technici, ICT’ers, voedingsdeskundigen, economen, sociale wetenschappers, juristen, medici – kortom, de hele samenleving. Alleen zo kan in 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent verminderd worden ten opzichte van 1990.

Dan krijgen we zicht op een Nederland met meer elektrische auto’s, lokaal geproduceerde energie van zon, wind en aardwarmte, schonere en gezondere lucht en meer groene infrastructuur en natuur. Kortom: nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid voor een welvarender en gezonder Nederland.

werelddoelen

Als we kiezen voor een stevige ambitie, kunnen we laten zien dat economische ontwikkeling en toenemend welzijn hand in hand kunnen gaan.

Het Klimaatakkoord zal ook de inzet versterken die Nederland in 2015 heeft afgegeven voor het behalen van de Sustainable Development Goals. Deze zeventien werelddoelen vormen de agenda voor een rechtvaardiger wereld, waarin het welzijn van mens en planeet centraal staat. Het behalen van deze doelen vergt wereldwijd investeringen oplopend tot 12 biljoen (!) dollar voor schoon drinkwater, schone energie, voedselproductie, aanpassing aan klimatologische onzekerheden, biodiversiteitsherstel, herbebossing en veel meer.

Een succesvol transitiebeleid in eigen land biedt voor de Nederlandse economie enorme kansen. Wij hopen dat Nederland zich zal scharen in het rijtje landen, zoals Canada en Zweden, die al een CO2-belasting hebben ingevoerd. Landen die vooraan staan en durven te handelen in het belang van een gezonde leefomgeving nu en voor toekomstige generaties. Laat daarom de toenemende druk van oude belangen niet ten koste gaan van de toekomstgerichte kwaliteit van de uitkomsten van het overleg aan de klimaattafels.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Doop met water uit waterkanon een politiek statement? Avondmaal vieren met supermarktwijn is dat ook

Zijn de doop en het avondmaal niet-politieke rituelen? Zeker niet, schrijft theoloog Peter-Ben Smit. Christus zet de maatschappelijke orde op z’n kop. ‘Een beetje water uit een waterkanon kan daar ook nog wel bij.’

Afbeelding

Uit woede of ongeluk breken met God? 'Ik had juist de neiging om wel op zoek te gaan naar houvast'

De maand mei was een tranendal voor schrijver en muzikant Aafke Romeijn, zelf een ‘godzoeker’. Wat doe je met dit verdriet, deze rouw? Vind je troost in het geloof of betekent het een definitief afscheid?

Afbeelding

Onderschat het nut van de ervaringsdeskundige niet. 'Het begint met: wat is jóuw verhaal'

Dat Rinke Verkerk vragen heeft bij al die zelfbenoemde coaches ontneemt het zicht op het belang van ervaringsdeskundigen, vindt Els Dijkema-van der Linden.

Afbeelding

Spektakel rond een 'vloektablet': bevestigt een oude tekst de 'Bijbelgetrouwe onderbuik'?

Een opgevouwen stukje lood van twee bij twee centimeter veroorzaakt opschudding. Zijn de strepen en butsen erop beschadigingen? Of vormen ze een oude Kanaänitische vloektekst uit de tijd van Jozua?

Afbeelding

Balanceren tussen liefde en waarheid vergt relationele integriteit. Afstand nemen hoort daar niet bij

Wat als liefde voor de ander en de eigen overtuiging van de waarheid op gespannen voet met elkaar komen te staan? Therapeut Philip Troost zag het terug in de discussie over InSalvation en christelijke homo’s.

Afbeelding

Leuk, die akkerranden, keverbanken en wintervoedselveldjes, maar voor de natuur is meer nodig

Het beoogde Landbouwakkoord is te veel gebaseerd op wensdenken. Alleen met doordachte maatregelen kan er sprake zijn van biodiversiteitswinst en een boterham voor boeren, schrijft akkervogelonderzoeker Ben Koks.