Luister naar

Index helpt corruptiebestrijding in publieke sector, ook in Nederland

Nieuws
Het is heel goed om de corruptie in de publieke sector te meten. Op dat vlak is in Nederland ook genoeg aan de hand.
Paul Vlaanderen
zaterdag 2 februari 2019 om 03:00
De (schijn van) belangenverstrengeling in de politiek wordt te weinig serieus genomen, zoals het lobbyen door leden van de Eerste Kamer.
De (schijn van) belangenverstrengeling in de politiek wordt te weinig serieus genomen, zoals het lobbyen door leden van de Eerste Kamer. anp / Robin van Lonkhuijsen

In het Nederlands Dagblad van 29 januari uitte Peter de Waard kritiek op de Corruption Perceptions Index (CPI) 2018 van Transparency International. De CPI is een instrument waarmee de perceptie van corruptie in de publieke sector wordt gemeten. Volgens De Waard wassen westerse landen hun ‘rijke zielen’ met dit instrument.

Het is niet de eerste en ongetwijfeld ook niet de laatste keer dat de CPI aan kritiek onderhevig is. En dat is goed. Door kritiek blijft men scherp, gericht op verbetering en open voor andere opvattingen. Wij zijn het met De Waard eens dat naast de CPI, met zijn specifieke focus op corruptie in de publieke sector, aanvullende instrumenten ontwikkeld moeten worden die met name kijken naar witwassen, belastingontduiking en corruptie in de private sector.

De voorbeelden die De Waard noemt, gaan vooral over corruptie in die private sector. En dat meet de CPI dus niet. We vinden het jammer dat De Waard dit accent legt, omdat er juist over corruptie in de Nederlandse publieke sector genoeg te melden is. Bij het Openbaar Ministerie vertrokken in nog geen halfjaar tijd vijf topmagistraten en wordt gesproken over een ‘afrekencultuur’.

Daarnaast werd in 2018 een keur aan politieagenten vervolgd voor hulp aan criminele organisaties. Dit is schokkend, omdat juíst bij rechtshandhavers integriteit in het DNA zou moeten zitten. Ook wordt integriteit en (de schijn van) belangenverstrengeling in de politiek te weinig serieus genomen, zoals het al dan niet lobbyen van leden van de Eerste Kamer voor specifieke belangen en het ontmoedigen van extern onderzoek daarnaar. Belangrijk, onder andere vanwege de voorbeeldfunctie en het vertrouwen. En dit lijstje voorbeelden kan moeiteloos langer gemaakt worden.

Tot slot benadrukt De Waard dat de CPI gaat over perceptie van de index die een eigen leven is gaan leiden. Slechtwillenden hangen hun gedrag niet aan de grote klok; dus een element van perceptie is onvermijdelijk. De grondslag van de CPI is bewezen heel degelijk en de enige in zijn soort ter wereld. Daaraan ontleent de CPI zijn gezag en jarenlange mondiale bruikbaarheid.

De echte waarde zit in de identificatie van de terreinen die essentieel zijn voor de corruptiebestrijding, zoals vrije pers, openbaarheid van bestuur, burgerlijke vrijheden en onafhankelijke rechtsspraak. Met enige goede wil zou je de melding van een toenemend aantal corruptiegevallen gedeeltelijk kunnen toeschrijven aan grotere bewustwording onder het publiek en meer aandacht van justitie en toezichthouders. Dat zou heel goed nieuws zijn en daar dragen de CPI en Transparency International nu juist aan bij. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Wie vrede wil tussen Israël en de Palestijnen, moet met álle partijen over concrete voorstellen spreken

Met heilige teksten je macht en invloed uitbreiden, oud-senator Hanneke Gelderblom ziet dit 'religieus imperialisme' wereldwijd oprukken. Dat vergt ook in Nederland alertheid. 'Want dan mag je Joden alles verwijten.'

Afbeelding

Perspectief-jongeren: Het is tijd dat de ChristenUnie afrekent met haar eurosceptische imago

Laat het partijcongres van de ChristenUnie uitspreken dat de partij gelooft in Europa, schrijft Annelle van der Wel namens jongerenorganisatie Perspectief.

Afbeelding

Doop met water uit waterkanon een politiek statement? Avondmaal vieren met supermarktwijn is dat ook

Zijn de doop en het avondmaal niet-politieke rituelen? Zeker niet, schrijft theoloog Peter-Ben Smit. Christus zet de maatschappelijke orde op z’n kop. ‘Een beetje water uit een waterkanon kan daar ook nog wel bij.’

Afbeelding

Uit woede of ongeluk breken met God? 'Ik had juist de neiging om wel op zoek te gaan naar houvast'

De maand mei was een tranendal voor schrijver en muzikant Aafke Romeijn, zelf een ‘godzoeker’. Wat doe je met dit verdriet, deze rouw? Vind je troost in het geloof of betekent het een definitief afscheid?

Afbeelding

Onderschat het nut van de ervaringsdeskundige niet. 'Het begint met: wat is jóuw verhaal'

Dat Rinke Verkerk vragen heeft bij al die zelfbenoemde coaches ontneemt het zicht op het belang van ervaringsdeskundigen, vindt Els Dijkema-van der Linden.

Afbeelding

Spektakel rond een 'vloektablet': bevestigt een oude tekst de 'Bijbelgetrouwe onderbuik'?

Een opgevouwen stukje lood van twee bij twee centimeter veroorzaakt opschudding. Zijn de strepen en butsen erop beschadigingen? Of vormen ze een oude Kanaänitische vloektekst uit de tijd van Jozua?