Luister naar

Index helpt corruptiebestrijding in publieke sector, ook in Nederland

Nieuws
Het is heel goed om de corruptie in de publieke sector te meten. Op dat vlak is in Nederland ook genoeg aan de hand.
Paul Vlaanderen
zaterdag 2 februari 2019 om 03:00
De (schijn van) belangenverstrengeling in de politiek wordt te weinig serieus genomen, zoals het lobbyen door leden van de Eerste Kamer.
De (schijn van) belangenverstrengeling in de politiek wordt te weinig serieus genomen, zoals het lobbyen door leden van de Eerste Kamer. anp / Robin van Lonkhuijsen

In het Nederlands Dagblad van 29 januari uitte Peter de Waard kritiek op de Corruption Perceptions Index (CPI) 2018 van Transparency International. De CPI is een instrument waarmee de perceptie van corruptie in de publieke sector wordt gemeten. Volgens De Waard wassen westerse landen hun ‘rijke zielen’ met dit instrument.

Het is niet de eerste en ongetwijfeld ook niet de laatste keer dat de CPI aan kritiek onderhevig is. En dat is goed. Door kritiek blijft men scherp, gericht op verbetering en open voor andere opvattingen. Wij zijn het met De Waard eens dat naast de CPI, met zijn specifieke focus op corruptie in de publieke sector, aanvullende instrumenten ontwikkeld moeten worden die met name kijken naar witwassen, belastingontduiking en corruptie in de private sector.

De voorbeelden die De Waard noemt, gaan vooral over corruptie in die private sector. En dat meet de CPI dus niet. We vinden het jammer dat De Waard dit accent legt, omdat er juist over corruptie in de Nederlandse publieke sector genoeg te melden is. Bij het Openbaar Ministerie vertrokken in nog geen halfjaar tijd vijf topmagistraten en wordt gesproken over een ‘afrekencultuur’.

Daarnaast werd in 2018 een keur aan politieagenten vervolgd voor hulp aan criminele organisaties. Dit is schokkend, omdat juíst bij rechtshandhavers integriteit in het DNA zou moeten zitten. Ook wordt integriteit en (de schijn van) belangenverstrengeling in de politiek te weinig serieus genomen, zoals het al dan niet lobbyen van leden van de Eerste Kamer voor specifieke belangen en het ontmoedigen van extern onderzoek daarnaar. Belangrijk, onder andere vanwege de voorbeeldfunctie en het vertrouwen. En dit lijstje voorbeelden kan moeiteloos langer gemaakt worden.

Tot slot benadrukt De Waard dat de CPI gaat over perceptie van de index die een eigen leven is gaan leiden. Slechtwillenden hangen hun gedrag niet aan de grote klok; dus een element van perceptie is onvermijdelijk. De grondslag van de CPI is bewezen heel degelijk en de enige in zijn soort ter wereld. Daaraan ontleent de CPI zijn gezag en jarenlange mondiale bruikbaarheid.

De echte waarde zit in de identificatie van de terreinen die essentieel zijn voor de corruptiebestrijding, zoals vrije pers, openbaarheid van bestuur, burgerlijke vrijheden en onafhankelijke rechtsspraak. Met enige goede wil zou je de melding van een toenemend aantal corruptiegevallen gedeeltelijk kunnen toeschrijven aan grotere bewustwording onder het publiek en meer aandacht van justitie en toezichthouders. Dat zou heel goed nieuws zijn en daar dragen de CPI en Transparency International nu juist aan bij. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

De twijfelachtige erfenis van Charles Darwins racisme, dat benoemd moet worden in de geschiedenisboeken

Darwin wordt geprezen als de geniale grondlegger van de moderne biologie. Het zou echter passender zijn om naar hem te verwijzen als de notoire aanstichter van het wetenschappelijk racisme, vindt Ard Jan Biemond.

Afbeelding

Nederland is slecht in het oprichten van succesvolle start-ups. Hoe komt dat?

Iets nieuws bedenken, lukt Nederlandse ondernemers wel. Om er zakelijk een succes van te maken is veel moeilijker, merkt Peter de Waard. Dat bewijst nu ook Lightyear.

Afbeelding

De vrijheid verdedigen door die te beperken? De (voorspelbare) effecten van een koranverbranding

Het is duidelijk dat koranverbrandingen niet slechts tegen een boek gericht zijn, maar dat er ook naar moslims zelf een in wezen vijandig signaal uitgaat, signaleert Joas Wagemakers.

Afbeelding

Zonder kerkdienst zul je nooit werkelijk beseffen wat genade is, dat ontvang je alleen in gezamenlijke dank

Waarom ga je naar de kerk? Kun je geloven buiten de kerk? De discussie is er opnieuw, maar dominee Wim van der Schee stelt liever het uitgangspunt van 'eerst is er de gelovige, dan is er de kerkdienst' ter discussie.

Afbeelding

In Disneyfilms zitten steeds meer 'woke' invullingen. Zou Disney zijn eigen studio's nog herkennen?

Op 27 januari barst het jaar lange eeuwfeest los van de Walt Disney Studio’s. Maar zijn de oorspronkelijke waarden van Disney nog wel terug te vinden in het huidige megabedrijf?

Afbeelding

Wat hebben Philips en het CDA gemeen? Succesvolle afsplitsingen en moeilijke tijden

Het CDA en Philips zitten in zwaar weer, terwijl hun afsplitsingen een succes zijn. 'Is er nog hoop voor het CDA?', vraagt Frank van den Heuvel zich af.