Luister naar

Opinie: Misverstanden in discussie over bijzonder onderwijs

Nieuws
Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam zou banden hebben met Tsjetsjeense terroristen. Dat is nog geen reden om het bijzonder onderwijs af te schaffen.
Bill Banning Titus Frankemölle
dinsdag 2 april 2019 om 03:00
Zet vanwege deze ene school, het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, niet meteen de hele onderwijsvrijheid te koop.
Zet vanwege deze ene school, het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, niet meteen de hele onderwijsvrijheid te koop. anp / Koen van Weel

In de discussie over het bijzonder confessioneel onderwijs hoor je regelmatig ernstige misvattingen. Zo zou dit type onderwijs diversiteit tegengaan (Roel Braeken, adjunct-directeur op de openbare Slootermeerschool), kansengelijkheid in de weg staan en segregatie bevorderen (Lodewijk Asscher en Co Engberts, NRC, 17 januari 2019), Of zoals classica Rosa van Gool stelde: ‘Het biedt kinderen minder kans nieuwe dingen te horen, tot nieuwe inzichten te komen, en een zelfdenkend individu te worden, en moet dus niet langer met publiek geld gefinancierd worden’ (deVolkskrant 24 september 2017). De discussie laait weer op, nu het erop lijkt dat het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam banden zou hebben met Tsjetsjeense terroristen.

feiten

Het is echter de vraag of bovenstaande opvattingen hout snijden. Een paar feiten op een rijtje.

Ten eerste, op katholieke en (de meeste) protestantse scholen zitten minstens zoveel kinderen met buitenlandse roots als op openbare scholen. In de steden hebben we katholieke scholen die voor meer dan 80 procent bezocht worden door leerlingen met een migratieachtergrond.

Ten tweede, deze scholen maken op een intensieve manier werk van de multiculturele en multireligieuze samenleving. Bijzonder onderwijs is zich van meet af aan bewust van zijn eigen waardepatronen en legt daarover rekenschap af. Dit werkt beter dan de vermeende neutraliteit van het openbaar onderwijs. Beweren dat je neutraal bent, puur omdat je openbaar bent, getuigt van weinig inzicht in de onderliggende processen binnen het onderwijs. De illusie van neutraliteit maakt juist de beoogde dialoog en daarmee de mogelijkheid van (zelf)kritiek onmogelijk.

Ten derde, de christelijke achtergrond en de hoge mate waarin ouders betrokken zijn bij het onderwijs blijken een positieve uitwerking te hebben op de onderwijskwaliteit – ook inzake burgerschapsvorming. Zo meldt het Inspectierapport van 2016 dat er op confessionele scholen meer aandacht wordt besteed aan seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid dan op openbare scholen.

Een praktijkvoorbeeld: afgelopen voorjaar won de katholieke basisschool Olof Palme de GGD-prijs voor goede seksuele voorlichting te midden van 2500 scholen die meededen aan het project ‘lentekriebels’.

inspiratie

Ten vierde, de levensbeschouwelijke visies vormen een voornaam tegenwicht tegen de verzakelijking van het onderwijs, zoals politiek historicus Wim de Jong stelt. Juist door de levensbeschouwelijke ideeën zijn veel maatschappelijke groepen betrokken bij het onderwijs; deze ideeën vormen een vruchtbare inspiratiebron voor waarachtig diversiteitsonderwijs.

Dat een enkele school in Nederland in strijd handelt met het grondwettelijke recht op door de overheid gefinancierd bijzonder onderwijs kan en mag geen reden zijn om het kind met het badwater weg te gooien. Integendeel, het bijzonder confessioneel onderwijs heeft bestaansrecht, neen, bestaansnoodzaak. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Hoe zorg jij dat je fysiek en mentaal fit blijft op je werk? ‘Niet alles hoeft of moet, maar mag’

In Nederland is het ziekteverzuim is in jaren niet zo hoog geweest als nu. Meestal gaat het om kort verzuim vanwege fysieke klachten, maar werknemers hebben ook steeds vaker last van mentale klachten.

Afbeelding

Eenzaamheid-mantra’s helpen mij niet verder. Wat helpt dan wel?

Gevoelens van eenzaamheid vragen allereerst om erkenning, merkt Jan Willem Janse van MissieNederland. ‘Eenzaamheid speelt niet alleen bij mij, maar misschien ook wel bij jou en vele anderen’.

Afbeelding

Vrije Universiteit boekt geen vooruitgang met nieuwe openings- en sluitingsteksten bij promoties en oraties

De Vrije Universiteit schrapt Psalmregels bij aanvang en beëindiging van promoties en oraties. De alternatieve teksten bevreemden hoogleraar Marc van Oostendorp. ‘Als ze ‘van oorsprong’ christelijk is, wat is ze nu dan?’

Afbeelding

Door te spelen kunnen we de last van het leven dragen, we staan zelfs meer open voor God

In 1938 publiceerde de cultuurhistoricus Johan Huizinga zijn studie: Homo ludens, de spelende mens. De stelling van het boek is eenvoudig, maar revolutionair, schrijft Léon Hanssen in zijn essay.

Afbeelding

Zouden de boeren geen volksfeest moeten vieren? Het Europese beleid dat hen zoveel opleverde bestaat vijftig jaar

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie bestaat vijftig jaar. Tot op de dag van vandaag gaat er veel geld in om, signaleert Volkskrant-redacteur Peter de Waard. Feest wordt er voorlopig niet gevierd.

Afbeelding

De kerk scheuren? Dan heb je Paulus niet aan je kant. Het ging hem uiteindelijk om eenheid

Laat er onder jullie geen scheuringen zijn, schreef Paulus in zijn brief aan de Korintiërs. Dat brengt hoogleraar Bart Koet tot enige betrokken kanttekeningen bij ontwikkelingen in de Christelijke Gereformeerde Kerken.