Door als land te doen waarin je goed bent, keert het plezier in de EU-samenwerking terug

Elk volk heeft de roeping God te dienen en met zijn eigen gaven dienstbaar te zijn aan andere volkeren en daarmee aan God zelf. Samenwerking in de EU wordt zo weer een genoegen.

Opinie

meer ‘Opinie’