Opinie: Wees zuinig op de minderheid in de Christelijke Gereformeerde Kerken

In de Christelijke Gereformeerde Kerken wordt helaas soms kerkpolitiek bedreven door mensen ‘met het gewenste standpunt’ af te vaardigen naar een synode. Dat is slecht voor het draagvlak van de besluiten die daar genomen worden.

Opinie

meer ‘Opinie’