*

Opinie: Samenwerking EU cruciaal voor volksgezondheid

Bij alle polarisatie rond de machtsverdeling tussen Brussel en de lidstaten mag het belang van Europese samenwerking op een terrein als volksgezondheid niet uit beeld raken.