*

Ingezonden brief: Wat moeten bezwaarden nog als er al vrouwen op de synode zijn?

Op de komende vrijgemaakte synode gaan bezwaarden met de Bijbel in de hand duidelijk maken dat het besluit om vrouwen in alle ambten toe te laten, niet schriftuurlijk is. Heeft dat nog zin als onder de ‘rechters’ die dit moeten beoordelen, ook vrouwelijke ambtsdragers zullen zitten? (Nederlands Dagblad 19 juni) Had het niet anders gekund: geen vrouwelijke afgevaardigden deze keer, om de rechtsgang van bezwaarde gemeenten eerst een eerlijke kans te geven?

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie