*

Gerard de Korte: Als je de paus een ketter noemt, smoor je het gesprek in de kiem

Zaterdag 29 juni vieren rooms-katholieken het hoogfeest van Petrus en Paulus. Wij staan stil bij deze belangrijke apostelen uit het begin van onze geloofsgemeenschap. Beide mannen verbinden ons ook heel bijzonder met Rome waar zowel Petrus als Paulus hebben gewerkt en omwille van hun getuigenis van Christus de marteldood zijn gestorven. Binnen de katholieke traditie geldt Petrus als de eerste bisschop van Rome. In het Nieuwe Testament komen de contouren van het leven van Petrus in beeld. Hij is visser, maar wordt door Jezus geroepen om visser van mensen te zijn. Petrus is zeker geen supergelovige. Want als Jezus is gearresteerd, ontkent hij tot driemaal toe bij Jezus te horen om zo zijn eigen hachje te redden. Toch krijgt Petrus na de opstanding van Christus een nieuwe kans en ontvangt hij de dienst van de leiding. Christus kan hem voor het leiden van de kerk gebruiken na vergeving van schuld.

advertentie