*

Politieke analyse: De zomer in zonder een zuchtje van crisisdreiging

2019 begon onrustig in Den Haag. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff gooide de knuppel – nog voor het kerstreces voorbij was – in het hoenderhok, met zijn opmerking dat hij het Klimaatakkoord zoals dat in december was gepresenteerd, echt niet één-op-één zou gaan uitvoeren. Hij zinspeelde op een kabinetsval, en stelde dat zijn D66-collega Rob Jetten ‘aan het drammen’ was. Dijkhoff had ‘iets stukgemaakt’, klonk het daarna.

advertentie