Er komen veel nieuwe huizen rond Schiphol. Is er over het woongenot nagedacht?

Schiphol is een van de grootste luchtvervuilers en veroorzaker van geluidshinder in ons land. En daaromheen gaan we nóg meer woningen bouwen. Hoe kun je het bedenken!

Opinie

meer ‘Opinie’