Luister naar

Vergeet de warmtepomp, hier is een veel eenvoudiger methode van het aardgas te gaan

Nieuws
Vergeet de warmtepomp: laten we aardgas vervangen door waterstofgas. Dat kan via het bestaande aardgasnet, opgewekt met een betrouwbare vorm van kernenergie.
Egbert Dommerholt
dinsdag 30 juli 2019 om 03:00
Via deze verzamelleiding in Wijster, geopend in 2015, wordt biogas geïnjecteerd in het aardgasnet. Dat kan ook met waterstofgas.
Via deze verzamelleiding in Wijster, geopend in 2015, wordt biogas geïnjecteerd in het aardgasnet. Dat kan ook met waterstofgas. anp / Remko de Waal

Het Klimaatakkoord, dat in juni van dit jaar is gepresenteerd, is een allegaartje aan ideeën. Daarbij lijkt vooral draagvlak een kernbegrip te zijn. Voor een aantal sectoren is een visie geformuleerd, maar een integrale visie op hoe we in 2030 de CO2-uitstoot tot 49 procent gaan terugbrengen ten opzichte van 1990 – laat staan een visie voor een compleet CO2-neutrale economie – ontbreekt ten enen male.

Tegelijkertijd heeft minister Wiebes bezworen dat de gaskraan in 2030 dichtgaat. Hoe gaan we dit probleem oplossen?

In de jaren zestig van de vorige eeuw hebben we in Nederland de transitie gemaakt van stadsgas, dat uit kolen werd gewonnen, naar aardgas. Om dat mogelijk te maken is door heel Nederland een netwerk van leidingen vanuit Slochteren aangelegd, om het aardgas naar de woningen en bedrijven te vervoeren. Dat was een ongelofelijk gecompliceerde en complexe operatie, maar wel vanuit een duidelijke visie.

Om de klimaatdoelen te bereiken en Nederland aardgasvrij te maken, kunnen we een dergelijke transitie herhalen, door in plaats van aardgas waterstofgas door het bestaande leidingennet te pompen.

Voor de productie van waterstof kan gebruikgemaakt worden van hernieuwbare energie, zoals wind, water en zon. Maar ook van kernenergie, hoewel minister Wiebes daar geen voorstander van is.

maatschappelijke druk

Het grote voordeel van kernenergie is dat bij de productie geen CO2 vrijkomt. Een groot nadeel is de opslag van het kernafval. We kunnen ons nageslacht daarmee zomaar voor tienduizenden jaren opzadelen.

Een ander nadeel is dat het proces van kernsplitsing op enig moment onbeheersbaar kan worden. We hoeven maar aan Tsjernobyl en Fukushima te denken om te zien wat de impact hiervan kan zijn.

Nog een nadeel is dat het restmateriaal plutonium gebruikt kan worden voor de productie van kernwapens. Bovendien is de maatschappelijke druk groot om geen kernenergie meer te gebruiken en gaat het in tegen internationale westerse trends, zoals in Duitsland. Daar gaat, als de plannen doorgaan, in 2022 de laatste kerncentrale dicht.

Aan de andere kant moeten we ons goed realiseren dat het begrip ‘kernenergie’ een containerbegrip is. De ene soort kernenergie is de andere niet.

Neem bijvoorbeeld energie die wordt opgewekt met behulp van thorium in plaats van uranium, dat in de meeste kerncentrales als brandstof wordt gebruikt.

Thorium heeft veel voordelen ten opzichte van uranium. De halveringstijd is ‘slechts’ een paar honderd jaar en bovendien produceert een thoriumcentrale maar een fractie van het afval van een in grootte vergelijkbare conventionele kerncentrale. Ook ontstaat er bijna geen plutonium.

Kerncentrales die thorium als brandstof gebruiken, kunnen niet exploderen; in geval van gevaar stopt het proces gewoon. Bovendien is thorium in ruime hoeveelheden en voor vele millennia voorhanden. Ook zijn naar verwachting de initiële investering en de operationele kosten vergelijkbaar met die van een kolencentrale.

Hoewel de technologie al lange tijd bekend is, zijn momenteel de Chinezen en Indiërs, maar ook de Amerikanen en Canadezen druk bezig deze technologie te vervolmaken.

Aandacht voor thoriumcentrales is geen luxe, maar noodzaak. Volgens deskundigen kan in de toekomst onvoldoende energie worden opgewekt met behulp van hernieuwbare energiebronnen.

Om de klimaatdoelstellingen te halen, maar ook als vervanger voor aardgas, moeten we in alle sectoren van de economie overstappen naar waterstofgas. Voor de productie hiervan kan gebruikgemaakt worden van hernieuwbare energiedragers en thoriumenergie. Daarvoor moeten in het hele land waterstoffabrieken worden gebouwd, die worden aangesloten op de bestaande aardgasinfrastructuur. Op deze manier kan de energietransitie op een relatief simpele manier worden opgelost.

marginale aanpassingen

Voor de gebouwde omgeving zijn de benodigde aanpassingen marginaal. Het is niet nodig lawaaierige en ineffectieve warmtepompen aan te schaffen, inclusief de aanpassingen die daarvoor nodig zijn, zoals vloerverwarming. Hiermee wordt een probleem voor veel huiseigenaren opgelost. Bestaande verwarmingsinstallaties kunnen worden aangepast door eenvoudig de branders te verwisselen, net zoals dat gebeurde in de jaren zestig van de vorige eeuw, toen we de transitie van stadsgas naar aardgas maakten.

Het kan allemaal, maar dan moet de overheid meewerken door met een integrale waterstofvisie voor een CO2-vrij Nederland te komen en door het onderzoek naar thorium als brandstof voor kerncentrales actief te stimuleren. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Eenzaamheid-mantra’s helpen mij niet verder. Wat helpt dan wel?

Gevoelens van eenzaamheid vragen allereerst om erkenning, merkt Jan Willem Janse van MissieNederland. ‘Eenzaamheid speelt niet alleen bij mij, maar misschien ook wel bij jou en vele anderen’.

Afbeelding

Vrije Universiteit boekt geen vooruitgang met nieuwe openings- en sluitingsteksten bij promoties en oraties

De Vrije Universiteit schrapt Psalmregels bij aanvang en beëindiging van promoties en oraties. De alternatieve teksten bevreemden hoogleraar Marc van Oostendorp. ‘Als ze ‘van oorsprong’ christelijk is, wat is ze nu dan?’

Afbeelding

Door te spelen kunnen we de last van het leven dragen, we staan zelfs meer open voor God

In 1938 publiceerde de cultuurhistoricus Johan Huizinga zijn studie: Homo ludens, de spelende mens. De stelling van het boek is eenvoudig, maar revolutionair, schrijft Léon Hanssen in zijn essay.

Afbeelding

Zouden de boeren geen volksfeest moeten vieren? Het Europese beleid dat hen zoveel opleverde bestaat vijftig jaar

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie bestaat vijftig jaar. Tot op de dag van vandaag gaat er veel geld in om, signaleert Volkskrant-redacteur Peter de Waard. Feest wordt er voorlopig niet gevierd.

Afbeelding

De kerk scheuren? Dan heb je Paulus niet aan je kant. Het ging hem uiteindelijk om eenheid

Laat er onder jullie geen scheuringen zijn, schreef Paulus in zijn brief aan de Korintiërs. Dat brengt hoogleraar Bart Koet tot enige betrokken kanttekeningen bij ontwikkelingen in de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Afbeelding

Afrika is het continent van de toekomst. Hoe kan het Westen zijn bloei faciliteren?

Afrika is een krachtig continent met enorme potentie. Laat het Westen de bloei van het continent faciliteren, op basis van een gelijkwaardige relatie, schrijft Hans Valkenburg.