Gijsbert van den Brink: 'Kerkenraden kregen te veel macht'

Dat kerkenraadsleden steeds minder gekozen worden, doet gemeentes geen goed. De afnemende rol van regionale kerkelijke instanties (zoals de classis) is evenmin goed en kan voor ongezonde macht van de kerkenraad zorgen.

Opinie

meer ‘Opinie’