Luister naar

Opinie: Weerstand tegen kernenergie staat verduurzaming in de weg

Nieuws
Over het algemeen zijn Nederlanders niet gecharmeerd van kernenergie. Toch ligt daar de sleutel voor een haalbare overstap naar duurzame energie.
Egbert Dommerholt
maandag 2 september 2019 om 03:00
Een mijn in Steenkampskraal, Zuid-Afrika, waar onder meer thorium wordt gewonnen voor medische toepassingen en energie-opwekking.
Een mijn in Steenkampskraal, Zuid-Afrika, waar onder meer thorium wordt gewonnen voor medische toepassingen en energie-opwekking. afp / Roger Bosch

We moeten van het aardgas af, omdat verbranding ervan gepaard gaat met CO2-uitstoot. Maar voor ons als Nederland minstens zo belangrijk is het plan van de overheid om de Groningse gaskraan in 2030 dicht te draaien. We kunnen twee vliegen in één klap slaan door over te stappen naar een waterstofeconomie.

Waterstofgas ontstaat door het elektrolyseren van water. Hiervoor is elektriciteit nodig en als we heel Nederland aan het waterstof willen hebben, heel erg veel elektriciteit. Die elektriciteit kunnen we opwekken met hernieuwbare energiebronnen, zoals wind, zon en water, maar het aandeel duurzame energie bedraagt momenteel slechts ruim 7 procent. Dat is bij lange na niet genoeg om een groene transitie naar een waterstofeconomie te realiseren. We kunnen natuurlijk nog meer windmolens en zonneparken plaatsen, maar zelfs dan is het maar de vraag of dat genoeg is, en of extra capaciteit op tijd gerealiseerd kan worden.

We moeten daarom uitwijken naar andere energiebronnen voor de overstap naar een waterstofeconomie. Een realistische optie is thoriumcentrales te bouwen ter vervanging van de huidige energiecentrales. Thorium is een nucleaire brandstof, die ik als sustainable nuclear aanduid, omdat er geen CO2 uitgestoten wordt en de voordelen ten opzichte van uranium als brandstof enorm zijn, terwijl de nadelen relatief beperkt zijn.

Chinezen

Thoriumcentrales zijn er overigens in verschillende soorten. Het type dat het meest kansrijk lijkt, is de zogenoemde Molten Solt Reactor (MSR), ook wel aangeduid als Liquid Fluoride Thorium Reactor (LFTR). De technologie is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar als alles meezit zijn de Chinezen in staat rond 2030 een commerciële reactor op de markt te zetten. Dat is dus al over tien jaar. Bedenk daarbij dat zij pas rond 2010 – en sterk gesteund door de Chinese overheid – begonnen met de ontwikkeling van deze reactor. Het is de bedoeling in 2020 met een testversie te komen. In Europees verband wordt onderzoek gedaan naar een ander type thoriumreactor. De verwachting is dat de eerste exemplaren daarvan in de periode 2045-2050 op de markt verschijnen.

Het is lastig aan te geven wat de bouwtijd van een thoriumcentrale. Het is voorshands redelijk aan te nemen de bouwtijd in de buurt ligt van het bouwen van een conventionele kernreactor en dat is zeven tot acht jaar. Daarnaast zijn er startups die in staat zijn op veel kortere termijn de markt te betreden, maar deze opties lijken niet interessant. Dit heeft te maken met de complexiteit van de technologie en de grote financiële bedragen die met het ontwikkelen van Molten Solt Reactor gemoeid zijn.

krachttoer

Een groot probleem in Europa en dus ook in Nederland is de publieke opinie. Over het algemeen is men niet erg gecharmeerd van kernenergie, en het grote publiek, maar ook de politiek, is niet of onvoldoende op de hoogte van de voordelen van thorium­energie. Het zal dus nog een krachttoer worden het grote publiek en de politiek te overtuigen van het nut en de voordelen van thoriumreactoren. Als we heel Nederland aan het waterstof willen krijgen, moeten we nu aan het werk om een visie te ontwikkelen, daarvoor brede steun te krijgen. een prototype waterstoffabriek te bouwen en enkele pilots te starten.

nu beginnen

Kortom, er moet nog heel wat water door de zee om heel Nederland aan het waterstof te krijgen. Met alleen hernieuwbare energie gaan we het niet redden. Op termijn is thoriumenergie een goed alternatief, maar dan moeten we nu we beginnen om daarover na te denken en plannen te maken. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Er is alle reden om verzetsmensen gewoon verzetshelden noemen. Daar is niks mis mee

Verzetshelden overwonnen hun angst die anderen weerhield van acties tegen de bezetter. Volgens historicus Wim Berkelaar is er alle reden hen gewoon verzetshelden te noemen.

Afbeelding

Wegwerpscharen en dure metalen zaagbladen: Waar blijft de broodnodige visie op circulaire zorg?

Verduurzamen van de zorg, waar veel wordt gewerkt met wegwerpproducten, is van groot belang. Maar wetgeving staat een circulaire zorg nu nog te veel in de weg, schrijft expert Ilyes Machkor.

Afbeelding

Carola Schouten mag de armen wel wat meer tegemoetkomen. Beter nog: voorkom armoede

De wet die ervoor moet zorgen dat iedereen meedoet (Participatiewet) wordt iets soepeler. Je mag bijvoorbeeld wat meer bijverdienen. Maar de wet blijft zwaar leunen op controles, stelt Peter Heijkoop.

Afbeelding

Deze dienaar van de koning in bijbelse tijden werd ten onrechte als slaaf neergezet

Hoogleraar Jaap Dekker kruipt in de huid van Ebed-Melech. Deze dienaar van de koning in bijbelse tijden werd ten onrechte als slaaf neergezet. En zich ook nog wat andere vooroordelen moest laten welgevallen.

Afbeelding

Hoe maken we onze boodschap aan Qatar geloofwaardig? Niet alleen door een armband of speldje

Een statement maken over de arbeidsomstandigheden in Qatar is niet genoeg. We moeten in Nederland ook eerlijk naar onszelf durven kijken, schrijven Anne van der Meer en Floris Grijzenhout.

Afbeelding

Jongeren trekken keer op keer aan het kortste eind. Wie neemt hun druk weg?

Studenten voelen zich niet gesteund door de generatie die het nu voor het zeggen heeft. Het is hoog tijd om de druk bij hen weg te halen, schrijven Joram van Velzen en Daan Bos.