De meningen: Moet de veestapel gehalveerd worden?

D66 stelt voor de veestapel in Nederland te halveren. Minder stikstof­uitstoot in deze sector zou ruimte geven voor woningbouw. Heeft het zin om de veestapel drastisch terug te brengen?

Opinie

meer ‘Opinie’