Ingezonden brief: besprenkeling heeft zelfde betekenis als onderdompeling | Nederlands Dagblad

Ingezonden brief: besprenkeling heeft zelfde betekenis als onderdompeling

In het verhaal van Klaas Oordt (Nederlands Dagblad 12 september) lees ik uitgangspunten die mijns inziens niet correct zijn.