Reservepotje bij financiële nood? Dat is onze gemeenschap

Teruglopend kerkbezoek hoeft niet tot minder giften te leiden. Ook niet-gelovigen vinden het werk van de diaconie belangrijk.

Opinie

meer ‘Opinie’