Geen vergeving zonder berouw en bekering | Nederlands Dagblad

Geen vergeving zonder berouw en bekering

Wij moeten niet barmhartiger willen zijn dan God, als we mensen de weg naar zijn vergeving willen wijzen.