Help natuur, milieu én landbouw op basis van een inventarisatie van alle wensen, keuzes en voorwaarden

Opinie
Hoe moet het verder met de landbouw? Jaap Bos doet een goede suggestie: ruilverkaveling (ND 27 maart). Het boek Kapitalisme en Vooruitgang van Bob Goudzwaard en de christelijke filosofie helpen verder.
Prof. dr. ir. Henk de Vries • werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
donderdag 30 maart 2023 om 16:37 aangepast 31 maart 2023 09:29
Een veeboer bemest zijn grasland met kunstmest.
Een veeboer bemest zijn grasland met kunstmest. beeld anp / Cor Lasker

Veertig jaar geleden deed ik onderzoek naar de ruilverkaveling Bodegraven-Noord. De landbouw-economische belangen botsten al met belangen van natuur, landschap en milieu. De thematiek heb ik toen onderzocht aan de hand van het boek Kapitalisme en Vooruitgang van Bob Goudzwaard en elementen van de christelijke filosofie. Het hielp om de diagnose te stellen en een uitweg te vinden. Inmiddels is de landbouw verder ontwikkeld en zijn de tegenstellingen aangescherpt. Maar de oplossingen van toen passen nog steeds. Het kernwoord is: ontsluiting.

Ontsluiting is: de mogelijkheden die erin zitten eruit laten komen. Zoals bij een bevalling. Goudzwaard en de christelijke filosofie gebruiken de term overdrachtelijk: het gaat om in de schepping meegeg..

Dit is een opiniebijdrage. De mening van de auteur is niet per se het standpunt van de redactie. Wilt u reageren? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar opinie@nd.nl
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Economiedocenten zijn het vaak met elkaar oneens. Is economie 'ook maar een mening'?

Met het vak economie kun je alle kanten op, zo blijkt uit onderzoek onder economiedocenten. Zo gauw de ene econoom iets roept, is er een ander om dat te weerleggen, schrijft economieredacteur Peter de Waard.

Afbeelding

Gezondheidswaarschuwing op alcohol, goed idee? 'De volgende stap is een bord bij de snackbar'

In Ierland wordt een gezondheidswaarschuwing op alcoholproducten verplicht. Is een waarschuwing op alcoholproducten een goed idee? Zou zo'n maatregel consumentengedrag veranderen? Acht lezers reageren.

Afbeelding

Stel gemeentelijke loketten open voor registratie en beoordeling van asielverzoeken

Gemeenten kunnen helpen bij een snellere beoordeling van vluchtelingen en zo de opvang ontlasten voordat deze verder vastloopt. Gemeenten hebben immers al ervaring met Oekraïners, schrijft burgemeester René Verhulst.

Afbeelding

Minister Kaag van Finaniën kan wat doen aan de lage rente op onze spaarrekening

Econoom Ivo Arnold ziet dat in België en Frankrijk spaarders meer rente krijgen dan in Nederland. Dat kan ook hier, betoogt hij. Maar minister Kaag moet daar wel bij helpen.

Afbeelding

Extra overheidssteun helpt zwakke en vergeten regio's niet echt verder

Extra geld voor zwakke regio’s leidt niet tot sterker ondernemerschap, maar juist tot overheidsbemoeienis en aandacht voor de zwakke kanten van het gebied, stelt Frank van den Heuvel.

Afbeelding

Misbruik de leer van de Drie-eenheid niet om een huwelijksmoraal te beargumenteren

Forse uitspraken over huwelijk en vruchtbaarheid op basis van de leer van de Drie-eenheid zijn misplaatst, stelt dominee Henk Folkers. Hij keert zich tegen de benadering van Maarten Klaassen van het Bijbels Beraad M/V.