Verschillende overheden met gedeelde verantwoordelijkheid. Is dat eigenlijk wel handig?

Opinie
Is besturen door zowel Rijk als provincie wel zo aantrekkelijk? Het klinkt als een mooi ideaal (alle overheden naast elkaar!), maar politiek kan het een mijnenveld opleveren. Hier moeten we in Nederland kritischer over nadenken.
Yourai Mol • filosoof en adviseur voor overheden. Hij is lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.
maandag 27 maart 2023 om 17:00
Leg niet iets bij provincies neer als ze er eigenlijk niks over te zeggen (mogen) hebben.
Leg niet iets bij provincies neer als ze er eigenlijk niks over te zeggen (mogen) hebben. beeld anp / Sandra Uittenbogaart

In het Nederlands openbaar bestuur is ‘meerlaagsheid’ het credo geworden. Dat betekent: de bestuurslagen in het Huis van Thorbecke zijn gedeeld verantwoordelijk voor maatschappelijke vraagstukken. De provinciale verkiezingen van twee weken geleden gaan dat model op de proef stellen. Want over meerdere lagen samenwerken, is lastig als je het politiek niet eens bent.

Er is veel aandacht uitgegaan naar wat de winst van de BBB betekent voor de Eerste Kamer. Minder helder is wat dit gaat betekenen voor het provinciaal bestuur. Een hypothese is alvast dat de politieke voorkeur in veel provincies sterker gaat afwijken van die in Den Haag. En dat terwijl de relatie tussen provincies en Den Haag de afgelopen tijd al moeilijk lag.

Dit is een opiniebijdrage. De mening van de auteur is niet per se het standpunt van de redactie. Wilt u reageren? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar opinie@nd.nl
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Economiedocenten zijn het vaak met elkaar oneens. Is economie 'ook maar een mening'?

Met het vak economie kun je alle kanten op, zo blijkt uit onderzoek onder economiedocenten. Zo gauw de ene econoom iets roept, is er een ander om dat te weerleggen, schrijft economieredacteur Peter de Waard.

Afbeelding

Gezondheidswaarschuwing op alcohol, goed idee? 'De volgende stap is een bord bij de snackbar'

In Ierland wordt een gezondheidswaarschuwing op alcoholproducten verplicht. Is een waarschuwing op alcoholproducten een goed idee? Zou zo'n maatregel consumentengedrag veranderen? Acht lezers reageren.

Afbeelding

Stel gemeentelijke loketten open voor registratie en beoordeling van asielverzoeken

Gemeenten kunnen helpen bij een snellere beoordeling van vluchtelingen en zo de opvang ontlasten voordat deze verder vastloopt. Gemeenten hebben immers al ervaring met Oekraïners, schrijft burgemeester René Verhulst.

Afbeelding

Minister Kaag van Finaniën kan wat doen aan de lage rente op onze spaarrekening

Econoom Ivo Arnold ziet dat in België en Frankrijk spaarders meer rente krijgen dan in Nederland. Dat kan ook hier, betoogt hij. Maar minister Kaag moet daar wel bij helpen.

Afbeelding

Extra overheidssteun helpt zwakke en vergeten regio's niet echt verder

Extra geld voor zwakke regio’s leidt niet tot sterker ondernemerschap, maar juist tot overheidsbemoeienis en aandacht voor de zwakke kanten van het gebied, stelt Frank van den Heuvel.

Afbeelding

Misbruik de leer van de Drie-eenheid niet om een huwelijksmoraal te beargumenteren

Forse uitspraken over huwelijk en vruchtbaarheid op basis van de leer van de Drie-eenheid zijn misplaatst, stelt dominee Henk Folkers. Hij keert zich tegen de benadering van Maarten Klaassen van het Bijbels Beraad M/V.