Als de synode besluit om te fuseren, is een plaatselijke kerk dan verplicht om aan te sluiten?

Opinie
Wat kan een plaatselijke kerk doen bij de kerkenfusie van vrijgemaakte- en Nederlands Gereformeerde Kerken? Volgens de Regiegroep die de fusie begeleidt, is het antwoord: die kerken gaan automatisch over naar de nieuwe fusiekerk. Jurist en advocaat Pieter Pel bestrijdt dat. Zijn collega Hans Bügel betoogt dat Pel ongelijk heeft.
Pieter Pel • advocaat en jurist Hans Bügel • advocaat en jurist
vrijdag 17 maart 2023 om 06:46 aangepast 13:45
Afbeelding
beeld nd

Pieter Pel:

De bevoegdheid van de synode gaat niet zover dat zij voor plaatselijke kerken kan beslissen om in de fusie mee te gaan. Dat moeten die kerken echt zelf beslissen. 

Na het bestuurlijk traject volgt een gemeentelijk traject. En dat is ook goed: het legt de verantwoordelijkheid terug waar zij hoort, niet bij de top maar op het grondvlak, bij de kerkenraden en gemeenteleden. 

Redeneringen uit het civiele recht zijn, nog afgezien van de inhoud, in deze kwestie niet ter zake. Hier past de eenvoudige reactie: in de kerken geldt het kerkrecht, niet het civiele recht. Dat staat gewoon in de kerkorde en die erkent de wet: ‘de kerken worden geregeerd door hun eigen statuut’. 

wat wel teltDe basis voor het Regiegroep-standpunt moet te vinden zi..

Dit is een opiniebijdrage. De mening van de auteur is niet per se het standpunt van de redactie. Wilt u reageren? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar opinie@nd.nl
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Integreer en stimuleer vrijwilligerswerk via de school. 'Jongeren hebben het te druk met studie'

Om jongeren te stimuleren en ruimte te bieden tot het doen van vrijwilligerswerk, is het verstandig dat scholen dit integreren in hun lessen maatschappijleer, betoogt student Shady Morsi.

Afbeelding

Nederland is dringend toe aan een wedergeboren CDA. 'Zeg het coalitieakkoord op'

Er zijn drastische keuzes nodig om het CDA weer tot een aantrekkelijke, brede en op het christelijke geloof georiënteerde partij te maken, vindt de Aramese voorman Johny Messo.

Afbeelding

Onderzoek de relatie tussen neergang christelijke politiek en sommige van de huidige problemen eens

Elke historicus erkent het recht en het positieve resultaat van de christelijke politiek, betoogt Gerrit Schutte, zelf emeritus hoogleraar van de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme.

Afbeelding

Een probleem níet oplossen, ook dat kan beleid zijn. Zo gaat Amerika met de torenhoge staatsschuld om

Niet over alles in de VS bestaan grote politieke tegenstellingen. Zo wordt de enorme staatsschuld al jaren niet aangepakt, evenmin als de hoge kosten van de ‘verzorgingsstaat’, ziet amerikanist Matthijs Tieleman.

Afbeelding

Kerkfusie biedt een unieke kans om recht te doen aan eenheid van de Geest

Vergeleken met de centrale positie van de Heer Jezus hebben kerkelijke structuren, geloofstradities en geschriften relatieve betekenis, betoogt Ton Verleg. Dat besef kan verontrusten verder helpen bij een kerkfusie.

Afbeelding

Bram van de Beek: 'In de wereld die ons wacht, zal het een zegen zijn dat er een kerk is'

Theoloog Bram van de Beek is pessimistisch over waar het heen gaat met de wereld. Tegelijk denkt hij dat de kerk daardoor alleen maar belangrijker wordt, als een plek van vrede, een plaats waar mensen thuis kunnen zijn.