‘Over de doden niets dan goeds.’ Moet dat ook tijdens een uitvaart in de kerk gelden?

Opinie
Aad Kamsteeg zit soms met kromme tenen bij uitvaartdiensten. ‘Ze werden veroorzaakt door de enorme tegenstelling tussen wat nu bij zijn dood werd gezegd en wat ik eerder bij zijn leven te horen had gekregen.’
Aad Kamsteeg
donderdag 2 februari 2023 om 20:00 aangepast 3 februari 2023 06:52
'Niemand verwacht dat je in een kerk of aula een volstrekt evenwichtig betoog houdt. Afstand nemen doe je pas later.'
'Niemand verwacht dat je in een kerk of aula een volstrekt evenwichtig betoog houdt. Afstand nemen doe je pas later.' beeld Dick Vos

Die ene zin van de predikant viel me op. Samen met mijn vrouw bezocht ik een uitvaartdienst van iemand die ons na had gestaan. Er traden familieleden en een vriend naar voren die heel mooie dingen over de overledene zeiden. Voor zover we konden nagaan, was het allemaal nog waar ook. Ook wij kenden de gestorven persoon als heel plezierig. 

Zoals gebruikelijk was er voor de meditatie ook een dominee uitgenodigd. Hij merkte in zijn overdenking op dat de nu overledene mens was geweest en dus afhankelijk van genade. Vanzelfsprekend? Een open deur? Misschien. Inmiddels heb ik een leeftijd bereikt dat ik veel begrafenisdiensten heb moeten meemaken. Maar bij sommige ervan zat ik toch echt met kromme tenen.

Dit is een opiniebijdrage. De mening van de auteur is niet per se het standpunt van de redactie. Wilt u reageren? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar opinie@nd.nl
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Onderzoek de relatie tussen neergang christelijke politiek en sommige van de huidige problemen eens

Elke historicus erkent het recht en het positieve resultaat van de christelijke politiek, betoogt Gert Jan Schutte, zelf emeritus hoogleraar van de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme.

Afbeelding

Een probleem níet oplossen, ook dat kan beleid zijn. Zo gaat Amerika met de torenhoge staatsschuld om

Niet over alles in de VS bestaan grote politieke tegenstellingen. Zo wordt de enorme staatsschuld al jaren niet aangepakt, evenmin als de hoge kosten van de ‘verzorgingsstaat’, ziet amerikanist Matthijs Tieleman.

Afbeelding

Kerkfusie biedt een unieke kans om recht te doen aan eenheid van de Geest

Vergeleken met de centrale positie van de Heer Jezus hebben kerkelijke structuren, geloofstradities en geschriften relatieve betekenis, betoogt Ton Verleg. Dat besef kan verontrusten verder helpen bij een kerkfusie.

Afbeelding

Bram van de Beek: 'In de wereld die ons wacht, zal het een zegen zijn dat er een kerk is'

Theoloog Bram van de Beek is pessimistisch over waar het heen gaat met de wereld. Tegelijk denkt hij dat de kerk daardoor alleen maar belangrijker wordt, als een plek van vrede, een plaats waar mensen thuis kunnen zijn.

Afbeelding

Henk de Jong (1932-2023) verstond de vragen van zijn tijd en zocht naar nieuwe begaanbare wegen

De Nederlands-gereformeerde theoloog Henk de Jong 'ging de uitdaging aan om nieuwe begaanbare wegen te zoeken en daarin naast zoekende mensen te gaan staan'. Bijzonder hoogleraar Jaap Dekker gedenkt zijn leermeester.

Afbeelding

Kantel het nieuwe NGK-logo

In het nieuwe logo voor de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken zijn mooie symbolen verwerkt. Het kreeg in vorm en kleuren (aarde, water en licht) de betekenis van 'ichthus', Grieks voor vis, de eerste letters van de woorden Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser (Nede..