Zonder kerkdienst zul je nooit werkelijk beseffen wat genade is, dat ontvang je alleen in gezamenlijke dank

Opinie
Waarom ga je naar de kerk? Kun je geloven buiten de kerk? De discussie is er opnieuw, maar dominee Wim van der Schee mist een diepere laag. Hij stelt het uitgangspunt ter discussie van ‘eerst is er de gelovige, dan is er de kerkdienst’.
Wim van der Schee • predikant Hervormde Wijkgemeente Lindtse Hof Zwijndrecht
donderdag 26 januari 2023 om 17:34 aangepast 27 januari 2023 06:43
'De overgave van Jezus voor zijn volk, de gave van zijn leven voor ons leven, vraagt om gemeenschappelijke overgave, in bijeenkomsten waarin Hem voor zijn gave samen dank wordt gebracht.'
'De overgave van Jezus voor zijn volk, de gave van zijn leven voor ons leven, vraagt om gemeenschappelijke overgave, in bijeenkomsten waarin Hem voor zijn gave samen dank wordt gebracht.' beeld anp / Ramon van Flymen

Het is blijkbaar weer eens tijd voor een gespreksronde over de verminderde deelname aan kerkdiensten (ND, 23 januari; zie ook de podcast over ‘waarom zou je naar de kerk gaan’). Niet dat er iets veranderd is. Er is alleen een nieuwe aanleiding: na afloop van ‘corona’ missen we in de traditionele kerken gemiddeld ongeveer één op de vijf mensen die voordien nog naar de kerk gingen. Wellicht dat die mensen zich bevestigd voelden door de reactie op ‘corona’ van de kerken zelf: zo belangrijk bleken zij die kerkdiensten nu ook weer niet te vinden.

Misschien zijn de meeste vormen van kerkdienst ook niet zo van belang. Je kunt prima verdedigen dat de online-kerkdienst het natuurlijke verdwijnpunt is van de protestantse Woord-dienst. Pratende hoof..

Dit is een opiniebijdrage. De mening van de auteur is niet per se het standpunt van de redactie. Wilt u reageren? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar opinie@nd.nl
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Integreer en stimuleer vrijwilligerswerk via de school. 'Jongeren hebben het te druk met studie'

Om jongeren te stimuleren en ruimte te bieden tot het doen van vrijwilligerswerk, is het verstandig dat scholen dit integreren in hun lessen maatschappijleer, betoogt student Shady Morsi.

Afbeelding

Nederland is dringend toe aan een wedergeboren CDA. 'Zeg het coalitieakkoord op'

Er zijn drastische keuzes nodig om het CDA weer tot een aantrekkelijke, brede en op het christelijke geloof georiënteerde partij te maken, vindt de Aramese voorman Johny Messo.

Afbeelding

Onderzoek de relatie tussen neergang christelijke politiek en sommige van de huidige problemen eens

Elke historicus erkent het recht en het positieve resultaat van de christelijke politiek, betoogt Gerrit Schutte, zelf emeritus hoogleraar van de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme.

Afbeelding

Een probleem níet oplossen, ook dat kan beleid zijn. Zo gaat Amerika met de torenhoge staatsschuld om

Niet over alles in de VS bestaan grote politieke tegenstellingen. Zo wordt de enorme staatsschuld al jaren niet aangepakt, evenmin als de hoge kosten van de ‘verzorgingsstaat’, ziet amerikanist Matthijs Tieleman.

Afbeelding

Kerkfusie biedt een unieke kans om recht te doen aan eenheid van de Geest

Vergeleken met de centrale positie van de Heer Jezus hebben kerkelijke structuren, geloofstradities en geschriften relatieve betekenis, betoogt Ton Verleg. Dat besef kan verontrusten verder helpen bij een kerkfusie.

Afbeelding

Bram van de Beek: 'In de wereld die ons wacht, zal het een zegen zijn dat er een kerk is'

Theoloog Bram van de Beek is pessimistisch over waar het heen gaat met de wereld. Tegelijk denkt hij dat de kerk daardoor alleen maar belangrijker wordt, als een plek van vrede, een plaats waar mensen thuis kunnen zijn.