Oekraïne, hoe erger te voorkomen? We staan voor lastige vragen, over de eigen vrijheid en die van hen

Opinie
Dit is de kernvraag, vindt de vroegere buitenlandcommentator Aad Kamsteeg: hoe kunnen het belang van de vrije wereld en de vrijheid van Oekraïense burgers worden beschermd zonder escalatie naar omstandigheden die veel erger zijn dan een compromis?
Aad Kamsteeg • was buitenlandcommentator bij het Nederlands Dagblad
woensdag 25 januari 2023 om 11:49 aangepast 17:03
Verse oorlogsgraven bij Bachmoet, aan de Oekraïense kant van het front. 'Ieder weldenkend mens is het daarom over het volgende beginsel eens: ook al spelen er geen of weinig (inter)nationale belangen mee, er zijn situaties denkbaar dat om humanitaire reden militair ingrijpen gewenst is.'
Verse oorlogsgraven bij Bachmoet, aan de Oekraïense kant van het front. 'Ieder weldenkend mens is het daarom over het volgende beginsel eens: ook al spelen er geen of weinig (inter)nationale belangen mee, er zijn situaties denkbaar dat om humanitaire reden militair ingrijpen gewenst is.' beeld epa / Oleg Petrasyuk

Steunt het Westen Oekraïne uit strategische motieven, dat wil zeggen vanwege eigen veiligheidsbelangen? Of is de drijfveer ideëel van aard, wat zeggen wil dat men de bevolking tegen Russische wreedheden wil beschermen? Beide, zeggen we natuurlijk. En inderdaad, in het Oekraïense conflict overlappen beide drijfveren elkaar. Maar een visie hoe beide zich tot elkaar verhouden is er niet. Stel - wat niet ondenkbaar is - dat het het een westers belang wordt in oostelijk Oekraïne een gebiedscompromis te sluiten, maar dat de Oekraïense bevolking daardoor wel ernstig gevaar gaat lopen. Wat weegt dan het zwaarst?

Dit is een opiniebijdrage. De mening van de auteur is niet per se het standpunt van de redactie. Wilt u reageren? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar opinie@nd.nl
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Integreer en stimuleer vrijwilligerswerk via de school. 'Jongeren hebben het te druk met studie'

Om jongeren te stimuleren en ruimte te bieden tot het doen van vrijwilligerswerk, is het verstandig dat scholen dit integreren in hun lessen maatschappijleer, betoogt student Shady Morsi.

Afbeelding

Nederland is dringend toe aan een wedergeboren CDA. 'Zeg het coalitieakkoord op'

Er zijn drastische keuzes nodig om het CDA weer tot een aantrekkelijke, brede en op het christelijke geloof georiënteerde partij te maken, vindt de Aramese voorman Johny Messo.

Afbeelding

Onderzoek de relatie tussen neergang christelijke politiek en sommige van de huidige problemen eens

Elke historicus erkent het recht en het positieve resultaat van de christelijke politiek, betoogt Gerrit Schutte, zelf emeritus hoogleraar van de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme.

Afbeelding

Een probleem níet oplossen, ook dat kan beleid zijn. Zo gaat Amerika met de torenhoge staatsschuld om

Niet over alles in de VS bestaan grote politieke tegenstellingen. Zo wordt de enorme staatsschuld al jaren niet aangepakt, evenmin als de hoge kosten van de ‘verzorgingsstaat’, ziet amerikanist Matthijs Tieleman.

Afbeelding

Kerkfusie biedt een unieke kans om recht te doen aan eenheid van de Geest

Vergeleken met de centrale positie van de Heer Jezus hebben kerkelijke structuren, geloofstradities en geschriften relatieve betekenis, betoogt Ton Verleg. Dat besef kan verontrusten verder helpen bij een kerkfusie.

Afbeelding

Bram van de Beek: 'In de wereld die ons wacht, zal het een zegen zijn dat er een kerk is'

Theoloog Bram van de Beek is pessimistisch over waar het heen gaat met de wereld. Tegelijk denkt hij dat de kerk daardoor alleen maar belangrijker wordt, als een plek van vrede, een plaats waar mensen thuis kunnen zijn.