Veel koloniale collecties zijn zeventig jaar geleden al overgedragen aan Indonesië

Opinie
Het lijkt of Nederland alle cultuurschatten uit Indonesië heeft geroofd. In werkelijkheid zijn de meeste collecties al meer dan zeventig jaar geleden overgedragen.
Louis Zweers • kunsthistoricus
maandag 7 november 2022 om 16:44
Een oud bord aan de muur verwijst naar de collectie-Dubois - veel fossielen - in de opslag museum Naturalis.
Een oud bord aan de muur verwijst naar de collectie-Dubois - veel fossielen - in de opslag museum Naturalis. beeld anp / Remko de Waal

Indonesië vraagt Nederland om de teruggave van acht kunststukken en natuurwetenschappelijke collecties, waaronder de collectie-Dubois. Museum Naturalis ging daarin niet meteen mee. Vier historici benadrukken in hun opiniestuk van 27 oktober Nederlands Dagblad dat het museum met die opstelling het koloniale verleden van de Dubois collectie negeert. Maar zij gaan weer volledig voorbij aan het feit aan de rondetafelconferentie in het najaar van 1949 in Den Haag. Daar hebben Nederland en Indonesië vastgelegd dat alle musea met bijbehorende collecties (inclusief bibliotheken en archieven) op Java en Sumatra zouden worden overgedragen aan de Indonesische autoriteiten (artikel 17, culturele paragraaf). 

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Jongeren trekken keer op keer aan het kortste eind. Wie neemt hun druk weg?

Studenten voelen zich niet gesteund door de generatie die het nu voor het zeggen heeft. Het is hoog tijd om de druk bij hen weg te halen, schrijven Joram van Velzen en Daan Bos.

Afbeelding

Rolverwisseling leidt tot uitstel debat over de echte zorgkeuzes en de premies

Zorgaanbieders zoals ziekenhuizen hebben taken van anderen op zich genomen, merkt Christiaan Rompen. Dat leidt tot een alsmaar toenemende werkdruk en groeiende bureaucratische rompslomp.

Afbeelding

Mag de kip eindelijk uit de kooi? De Kamer wil het, maar durft de stap nog niet te zetten

Boeren moeten een verbod op kippen in kooien voor zijn en zelf meewerken aan een verbod, schrijft Geert Laugs. ‘Het huidige op massaproductie gebaseerde systeem biedt kleinere boeren geen toekomst.’

Afbeelding

Hoe zorg jij dat je fysiek en mentaal fit blijft op je werk? ‘Niet alles hoeft of moet, maar mag’

In Nederland is het ziekteverzuim is in jaren niet zo hoog geweest als nu. Meestal gaat het om kort verzuim vanwege fysieke klachten, maar werknemers hebben ook steeds vaker last van mentale klachten.

Afbeelding

Eenzaamheid-mantra’s helpen mij niet verder. Wat helpt dan wel?

Gevoelens van eenzaamheid vragen allereerst om erkenning, merkt Jan Willem Janse van MissieNederland. ‘Eenzaamheid speelt niet alleen bij mij, maar misschien ook wel bij jou en vele anderen’.

Afbeelding

Vrije Universiteit boekt geen vooruitgang met nieuwe openings- en sluitingsteksten bij promoties en oraties

De Vrije Universiteit schrapt Psalmregels bij aanvang en beëindiging van promoties en oraties. De alternatieve teksten bevreemden hoogleraar Marc van Oostendorp. ‘Als ze ‘van oorsprong’ christelijk is, wat is ze nu dan?’