Uit angst om leerlingen te kwetsen spreekt de leraar zich niet altijd uit

Opinie
De druk op leerkrachten om álle leerlingen altijd tegemoet te komen, onder het mom van veiligheid, leidt tot schimmige praktijken die hen het idee geven dat ze zelf vogelvrij zijn. Dat komt het onderwijs niet ten goede.
Jos van Remundt • was docent op hogescholen en heeft meerdere boeken geschreven over levensbeschouwelijke communicatie en identiteitsontwikkeling in het (basis)onderwijs, momenteel actief bij stichting Echelon
maandag 3 oktober 2022 om 15:45 aangepast 19:20
Veel jongeren gaan het onderwijs niet in, want ‘je komt onder een vergrootglas te liggen’ of ‘je wordt een speelbal'.
Veel jongeren gaan het onderwijs niet in, want ‘je komt onder een vergrootglas te liggen’ of ‘je wordt een speelbal'. beeld anp / Sander Koning

Steeds vaker wordt van een leerkracht verwacht dat deze ‘multicultureel inclusief’ is. Alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, moeten zich thuis en veilig voelen in de klas. Dat ideaal wordt breed gepromoot in veel onderwijsbladen. Zo schrijft de Utrechtse onderwijs- en diversiteitsdeskundige Jolien Geerlings in het vakblad Didactief (april 2021) dat het belangrijk is een inclusief multiculturalisme in de klas te bewerkstelligen, waarbij de Nederlandse identiteit als een van de kleuren in de klas geldt. De leerkrachten moeten uitdragen dat diversiteit niet alleen gaat over de culturele achtergrond van minderheden, maar ook over die van autochtone Nederlanders.

vogelvrijHet gevolg van deze benadering, wat ook op vele pabo’s nagestreefd wor..

Dit is een opiniebijdrage. De mening van de auteur is niet per se het standpunt van de redactie. Wilt u reageren? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar opinie@nd.nl
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Hoe kunnen we pesten tegengaan?

Sinds vorig jaar kun je in Frankrijk drie tot tien jaar cel krijgen voor pesten. Zijn deze zwaardere straffen een goede manier om pestgedrag te stoppen? Of zijn er andere - betere - mogelijkheden om pesten tegen te gaan?

Afbeelding

Voor een gezellige kerk kom ik mijn bed niet uit, want ik heb het thuis al reuzegezellig

Een gezellige kerk voegt zich naadloos in in onze consumptiemaatschappij. Jezus vraagt om keuzes die daar haaks op staan. Een gezellige kerk maakt het ons makkelijk. Jezus maakt het ons moeilijk, schrijft Sam Janse.

Afbeelding

Biden zet eigenlijk het 'America First-beleid' van Donald Trump voort

De VS hebben iets in beweging gezet en dat is voorlopig niet te stoppen: de wens om zelfvoorzienend te zijn. En van 'Koop Amerikaanse waar' naar 'Koop Nederlandse waar' is een kleine stap, schrijft Peter de Waard.

Afbeelding

'Over de doden niets dan goeds.' Moet dat ook tijdens een uitvaart in de kerk gelden?

Aad Kamsteeg zit soms met kromme tenen bij uitvaartdiensten. 'Ze werden veroorzaakt door de enorme tegenstelling tussen wat nu bij zijn dood werd gezegd en wat ik eerder bij zijn leven te horen had gekregen.'

Afbeelding

Mijn angst is dat een deel van Groningen een showroom van cataloguswoningen wordt

Nu in Groningen huizen vernieuwd of vervangen moeten worden, dreigen complete dorpen hun karakter te verliezen. Zet daarom architecten in die de cultuurhistorische context van het gebied kennen.

Afbeelding

Veel media maken geen onderscheid tussen terreur en terreurbestrijding als het over Israël en de Palestijnen gaat

Acties van Israël en de Palestijnen worden vaak op één hoop gegooid. Veel media maken geen onderscheid tussen terreur en het bestrijden van terreur, schrijft Freek Vergeer van het CIDI.