Ontwar en onderscheid, het ene vraagstuk is andere niet. Langzame haast is geboden.

Opinie
Wie de verschillende crises in Nederland wil ontwarren, doet er goed aan na te gaan wat er precies speelt en welke oplossingen voorhanden zijn. Dan blijkt de ene crisis de andere niet. Op cultureel vlak, waar ten onrechte de stikstofcrisis in opduikt, zijn tegenstellingen het moeilijkst te overbruggen.
Frank van den Heuvel • maatschappelijk ondernemer, toezichthouder en lid van de Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap
vrijdag 9 september 2022 om 04:23
Symbolisch boerenprotest in een weiland bij het Twentse Losser. 'Waar tempo de oplossing kon brengen, zitten groepen nu vast, omdat het ruimtelijke ordeningsvraagstuk verworden is tot een cultureel vraagstuk.'
Symbolisch boerenprotest in een weiland bij het Twentse Losser. 'Waar tempo de oplossing kon brengen, zitten groepen nu vast, omdat het ruimtelijke ordeningsvraagstuk verworden is tot een cultureel vraagstuk.' beeld Anp/hh Henriette Guest

We zien drie blokken van vraagstukken in de politiek en in de maatschappij. Financieel-economische, ruimtelijke en verduurzamingsvraagstukken en culturele thema’s. Alle drie leiden tot discussie, strijd en polarisatie. De drie vraagstukken kennen een verschillende dynamiek en de oplossingsrichtingen vragen een verschillende aanpak. De stikstofplannen van het kabinet en het boerenprotest laten dit zien.

Het eerste cluster vraagstukken is financieel- en sociaal-economisch. Het gaat over minimumloon, belastingen, uitkeringen, pensioenen en welke rol er is voor de overheid op dit gebied. Er zijn grofweg drie stromingen: overheidsdominantie, marktdominantie of een balans met het primaat aan de samenleving. Hier kan een evenwichtig Rijnlands mo..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Loopt Hugo de Jonge met zijn ambitieuze plannen te ver voor de bouwtroepen uit?

Eindelijk weer een bewindspersoon voor wonen die ambitieus is en niet aarzelt in te grijpen. Maar houdt Hugo de Jonge de uitvoerbaarheid van zijn plannen wel in de gaten, vraagt Marnix Norder zich af.

Afbeelding

Moeten we God aanspreken als vader of als moeder?

Meer dan ooit zetten mensen vraagtekens bij ‘gegenderd’ taalgebruik. Er is alle reden om God aan te spreken als vader. Maar ook de benaming ‘moeder’ is bijbels, beschrijft theoloog Pieter Dirk Dekker.

Afbeelding

Naar een gezamenlijke, Europese asielopvang

Het wordt tijd dat Europese landen asielopvang gezamenlijk gaan aanpakken. Bijvoorbeeld door te werken met een centraal aanmeldcentrum.

Afbeelding

Vrijhandel is geen modern kolonialisme. Het is juist wereldwijde samenwerking

Onderschat de invloed van internationale handel met niet-westerse landen met een laag inkomen niet. Het leidt er tot stijging van kennis en inkomen, stelt internationaal ondernemer Robert van den Heuvel.

Afbeelding

Uit angst om leerlingen te kwetsen spreekt de leraar zich niet altijd uit

De druk op leerkrachten om álle leerlingen altijd tegemoet te komen, onder het mom van veiligheid, leidt tot schimmige praktijken. Dat komt het onderwijs niet ten goede, schrijft kenner van het onderwijs Jos van Remundt.

Afbeelding

Moet Dierendag gevierd worden? ‘Het is een uitvinding van commerciële partijen’

Dinsdag is het Werelddierendag. Ook is het de gedenkdag van Sint Franciscus van Assisi. Vier jij dierendag? En wat betekenen dieren voor jou? Ons lezerspanel reageert.