Ontwar en onderscheid, het ene vraagstuk is andere niet. Langzame haast is geboden.

Opinie
Wie de verschillende crises in Nederland wil ontwarren, doet er goed aan na te gaan wat er precies speelt en welke oplossingen voorhanden zijn. Dan blijkt de ene crisis de andere niet. Op cultureel vlak, waar ten onrechte de stikstofcrisis in opduikt, zijn tegenstellingen het moeilijkst te overbruggen.
Frank van den Heuvel • maatschappelijk ondernemer, toezichthouder en lid van de Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap
vrijdag 9 september 2022 om 04:23 aangepast 11:36
Symbolisch boerenprotest in een weiland bij het Twentse Losser. 'Waar tempo de oplossing kon brengen, zitten groepen nu vast, omdat het ruimtelijke ordeningsvraagstuk verworden is tot een cultureel vraagstuk.'
Symbolisch boerenprotest in een weiland bij het Twentse Losser. 'Waar tempo de oplossing kon brengen, zitten groepen nu vast, omdat het ruimtelijke ordeningsvraagstuk verworden is tot een cultureel vraagstuk.' beeld Anp/hh Henriette Guest

We zien drie blokken van vraagstukken in de politiek en in de maatschappij. Financieel-economische, ruimtelijke en verduurzamingsvraagstukken en culturele thema’s. Alle drie leiden tot discussie, strijd en polarisatie. De drie vraagstukken kennen een verschillende dynamiek en de oplossingsrichtingen vragen een verschillende aanpak. De stikstofplannen van het kabinet en het boerenprotest laten dit zien.

Het eerste cluster vraagstukken is financieel- en sociaal-economisch. Het gaat over minimumloon, belastingen, uitkeringen, pensioenen en welke rol er is voor de overheid op dit gebied. Er zijn grofweg drie stromingen: overheidsdominantie, marktdominantie of een balans met het primaat aan de samenleving. Hier kan een evenwichtig Rijnlands mo..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

De twijfelachtige erfenis van Charles Darwins racisme, dat benoemd moet worden in de geschiedenisboeken

Darwin wordt geprezen als de geniale grondlegger van de moderne biologie. Het zou echter passender zijn om naar hem te verwijzen als de notoire aanstichter van het wetenschappelijk racisme, vindt Ard Jan Biemond.

Afbeelding

Nederland is slecht in het oprichten van succesvolle start-ups. Hoe komt dat?

Iets nieuws bedenken, lukt Nederlandse ondernemers wel. Om er zakelijk een succes van te maken is veel moeilijker, merkt Peter de Waard. Dat bewijst nu ook Lightyear.

Afbeelding

De vrijheid verdedigen door die te beperken? De (voorspelbare) effecten van een koranverbranding

Het is duidelijk dat koranverbrandingen niet slechts tegen een boek gericht zijn, maar dat er ook naar moslims zelf een in wezen vijandig signaal uitgaat, signaleert Joas Wagemakers.

Afbeelding

Zonder kerkdienst zul je nooit werkelijk beseffen wat genade is, dat ontvang je alleen in gezamenlijke dank

Waarom ga je naar de kerk? Kun je geloven buiten de kerk? De discussie is er opnieuw, maar dominee Wim van der Schee stelt liever het uitgangspunt van 'eerst is er de gelovige, dan is er de kerkdienst' ter discussie.

Afbeelding

In Disneyfilms zitten steeds meer 'woke' invullingen. Zou Disney zijn eigen studio's nog herkennen?

Op 27 januari barst het jaar lange eeuwfeest los van de Walt Disney Studio’s. Maar zijn de oorspronkelijke waarden van Disney nog wel terug te vinden in het huidige megabedrijf?

Afbeelding

Wat hebben Philips en het CDA gemeen? Succesvolle afsplitsingen en moeilijke tijden

Het CDA en Philips zitten in zwaar weer, terwijl hun afsplitsingen een succes zijn. 'Is er nog hoop voor het CDA?', vraagt Frank van den Heuvel zich af.