De meest betrokkene wordt buitenspel gezet: wat betekent de klimaatcrisis voor God?

Opinie
Wat zou het voor God betekenen dat de de aarde piept en kraakt? De vraag hoe Hij als meest betrokkene zich vandaag verhoudt tot de verwoesting zijn schepping, gaan we liever uit de weg.
Koos van Noppen • lid van de werkgroep 'Eenvoudig leven' (Protestantse Kerk Nederland).
vrijdag 19 augustus 2022 om 17:12
Schiphol op de eerste dag van de zomervakantie. De klimaatcrisis heeft het begrip vliegschaamte voortgebracht.
Schiphol op de eerste dag van de zomervakantie. De klimaatcrisis heeft het begrip vliegschaamte voortgebracht. beeld anp / Koen van Weel

De aarde piept en kraakt in al zijn voegen en de gevolgen daarvan laten zich steeds meer gevoelen in het dagelijks leven. In het publieke debat wordt het lot van alle betrokkenen breed uitgemeten. Een lange rij, aangevoerd door onze kinderen en kleinkinderen. Verder zien we in de bonte stoet energieleveranciers, regeringsleiders, boeren, supermarktbazen, drinkwatervoorzieners, hulpverleners, natuurbeschermers, Schipholbazen, vluchtelingen, dijkgraven en boswachters – circus Jeroen Bosch is er niets bij.

Intussen staat de meest betrokkene buitenspel: God. Het gaat namelijk over zíjn schepping. Wat zou het voor Hem betekenen? Die vraag speelt geen rol in het publieke debat. Begrijpelijk, je kunt God niet zomaar inbrengen in een politieke en..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Eenzaamheid-mantra’s helpen mij niet verder. Wat helpt dan wel?

Gevoelens van eenzaamheid vragen allereerst om erkenning, merkt Jan Willem Janse van MissieNederland. ‘Eenzaamheid speelt niet alleen bij mij, maar misschien ook wel bij jou en vele anderen’.

Afbeelding

Vrije Universiteit boekt geen vooruitgang met nieuwe openings- en sluitingsteksten bij promoties en oraties

De Vrije Universiteit schrapt Psalmregels bij aanvang en beëindiging van promoties en oraties. De alternatieve teksten bevreemden hoogleraar Marc van Oostendorp. ‘Als ze ‘van oorsprong’ christelijk is, wat is ze nu dan?’

Afbeelding

Door te spelen kunnen we de last van het leven dragen, we staan zelfs meer open voor God

In 1938 publiceerde de cultuurhistoricus Johan Huizinga zijn studie: Homo ludens, de spelende mens. De stelling van het boek is eenvoudig, maar revolutionair, schrijft Léon Hanssen in zijn essay.

Afbeelding

Zouden de boeren geen volksfeest moeten vieren? Het Europese beleid dat hen zoveel opleverde bestaat vijftig jaar

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie bestaat vijftig jaar. Tot op de dag van vandaag gaat er veel geld in om, signaleert Volkskrant-redacteur Peter de Waard. Feest wordt er voorlopig niet gevierd.

Afbeelding

De kerk scheuren? Dan heb je Paulus niet aan je kant. Het ging hem uiteindelijk om eenheid

Laat er onder jullie geen scheuringen zijn, schreef Paulus in zijn brief aan de Korintiërs. Dat brengt hoogleraar Bart Koet tot enige betrokken kanttekeningen bij ontwikkelingen in de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Afbeelding

Afrika is het continent van de toekomst. Hoe kan het Westen zijn bloei faciliteren?

Afrika is een krachtig continent met enorme potentie. Laat het Westen de bloei van het continent faciliteren, op basis van een gelijkwaardige relatie, schrijft Hans Valkenburg.