De meest betrokkene wordt buitenspel gezet: wat betekent de klimaatcrisis voor God?

Opinie
Wat zou het voor God betekenen dat de de aarde piept en kraakt? De vraag hoe Hij als meest betrokkene zich vandaag verhoudt tot de verwoesting zijn schepping, gaan we liever uit de weg.
Koos van Noppen • lid van de werkgroep 'Eenvoudig leven' (Protestantse Kerk Nederland).
vrijdag 19 augustus 2022 om 17:12
Schiphol op de eerste dag van de zomervakantie. De klimaatcrisis heeft het begrip vliegschaamte voortgebracht.
Schiphol op de eerste dag van de zomervakantie. De klimaatcrisis heeft het begrip vliegschaamte voortgebracht. beeld anp / Koen van Weel

De aarde piept en kraakt in al zijn voegen en de gevolgen daarvan laten zich steeds meer gevoelen in het dagelijks leven. In het publieke debat wordt het lot van alle betrokkenen breed uitgemeten. Een lange rij, aangevoerd door onze kinderen en kleinkinderen. Verder zien we in de bonte stoet energieleveranciers, regeringsleiders, boeren, supermarktbazen, drinkwatervoorzieners, hulpverleners, natuurbeschermers, Schipholbazen, vluchtelingen, dijkgraven en boswachters – circus Jeroen Bosch is er niets bij.

Intussen staat de meest betrokkene buitenspel: God. Het gaat namelijk over zíjn schepping. Wat zou het voor Hem betekenen? Die vraag speelt geen rol in het publieke debat. Begrijpelijk, je kunt God niet zomaar inbrengen in een politieke en..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Toen Remkes sprak, hoorde je wijsheid van een goede raadgever

Toen Gerhard ter Maat deze week luisterde naar Johan Remkes, dacht hij terug aan aan de oude adviseurs van koning Salomo. Zij adviseerden zijn zoon Rehabeam om dienend te zijn.

Afbeelding

Ook de Amerikaanse president Biden kan vrede in Jemen niet herstellen. Hoe moet het verder?

Een bemiddelingspoging van de Verenigde Naties in Jemen is vastgelopen. De bevolking is er, zoals in de hele oorlog, het slachtoffer van, schrijft Johan Buwalda.

Afbeelding

We hebben morele moed nodig om de wereld te verbeteren

Laten we dichtbij huis moreel moedig zijn, schrijft tekstschrijver Theanne Boer. ‘Een managementfunctie in de zorg weigeren omdat je met je handen aan het bed wilt staan, is ook morele ambitie.’

Afbeelding

Hoed u voor machtspolitiek door een classis of synode. ‘Verander spelregels van het gereformeerd kerkrecht niet’

Er gaat een wissel om als gereformeerde kerken op regionaal of landelijk niveau ruimte krijgen kerkenraadsleden te schorsen en af te zetten. Dat bedreigt de Christelijke Gereformeerde Kerken, waarschuwt Ernst Leeftink.

Afbeelding

De mens achter de beleidstaal: wat we kunnen leren van vluchtelingenromans

We worden meegetrokken in een woordenbrij van begrippen als aanmeldcentrum, opvanglocaties en statushouders. Die doen vergeten dat achter deze bureaucratische taal de verhalen van mensen schuilgaan, schrijft Rien Fraanje.

Afbeelding

In Engeland regent het rechtszaken over gender. Laten we eerst daarvan leren

Voor ingrijpende medische behandelingen is eerst sluitend wetenschappelijk bewijs van veiligheid en effect nodig en vervolgens een adequate medische diagnose, vindt huisarts Gerrit Roorda.